EUTOPIA
KIM KARDASHIAN NOW HAS SECURITY GUARDS '24/7' IN WAKE OF PARIS HEIST
'The robbery changed their lifestyle'